English
J O N A S   F R E D É N

S t a r t s i d a

Inom måleriet precis som i musiken finns det krafter som förlöser och lyfter fantasin,
som bär bort mot det okända och outforskade. Det blir en sorts lek, ett sagoberättande.
Ibland tänker jag att Matisse kunde ha blivit musiker om världen varit annorlunda eller Bach målare.
Uttrycken ligger ibland nära varandra. I fantasin och skapandet kan genrerna mötas.
Färgen blir musiken, musiken färg. i min ateljé är både pappa Bach, Matisse,
Frank Zappa och Charlie Parker hedersmedborgare.
Kanske hör du också musiken i mitt måleri.

 

 
Copyright (c) Alla bilder på denna sida är upphovsmannamässigt skyddade.